oczyszczalnie ścieków garbarskich skóry świńskie skóry wyprawione ścieki garbarskie skóry galanteryjne
    Strona główna   -  O portalu   -  Kontakt   -  Reklama   -  Regulamin   -  Ludzie Portalu   -  Rejestracja  

polish leather	aniline barometr portalu
buffalo	calf skins furniture	garment skins
hides	leather	nappa Aktualności
nevada	pig skins	sheep skins shoe lining	skins	split
tanneries	tanners chemistry	tanners machines informacje branżowe
tanning	velour
kalendarium
kursy walut
przelicznik miar
linki
praca
licznik

Informacje - Gospodarka

Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

GUS: Niższe ceny produckji sprzedanej przemysłu we wrześniu
10.11.2006
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2006 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 0,2%), w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 7,3%).Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. »

GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2006
16.10.2006
We wrześniu 2006 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2%. Ceny obuwia obniżyły się o 0,4%. »

GUS: Ceny produckji sprzedanej w sierpniu na poziomie lipca b.r.
20.09.2006
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej w sierpniu 2006 r. ukształtowały sie na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lipcu b.r. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu br. w porównaniu z grudniem ub. roku były wyższe o 4,4% (wobec 1,2% przed rokiem). »

GUS: Wzrost cen produkcji sprzedanej w lipcu b.r.
19.08.2006
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2006 r. były o 0,7% wyższe niż w poprzednim miesiącu. W przetwórstwie przemysłowym zanotowano wzrost cen o 0,6%, w tym producenci wyrobów futrzarskich podnieśli ceny o 0,4%, a producenci skór wyprawionych i wyrobów z nich - o 0,3%, »

GUS: Dynamika produkcji przemysłowej w lipcu 2006r.
18.08.2006
Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu po wyeliminowaniu wpływu zmian cen (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 14,3% wyższa niż przed rokiem i o 6,2% mniejsza w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 14,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i pozostała na poziomie czerwca br. »

GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2006
14.04.2006
W marcu 2006 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były niższe niż w lutym br. o 0,1% oraz o 0,4% wyższe niż przed rokiem. W marcu br. ceny obuwia obniżyły się o 1%. »

GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2006
18.03.2006
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2006 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,2%. Obniżono ceny m.in. produkcji skór wyprawionych i wyrobów z nich - o 0,4%.Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. »

GUS: Dynamika produkcji przemysłowej w lutym 2006r.
18.03.2006
Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu po wyeliminowaniu wpływu zmian cen (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lutym br. o 10,1% wyższa niż przed rokiem. W porównaniu ze styczniem br. poziom produkcji nie uległ zmianie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 9,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,8% większym w porównaniu ze styczniem br. »

GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2006
20.02.2006
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2006 r. były o 0,4% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej podniesiono ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (o 3,0%). Wzrosły również ceny w górnictwie (o 0,3%).Wzrosły natomiast ceny m.in. skór wyprawionych i wyrobów z nich (o 0,3%). »

GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2006
17.02.2006
W styczniu 2006 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe niż w grudniu ub. roku o 0,2% oraz o 0,7% wyższe niż przed rokiem. Mniej niż w grudniu ub. roku konsumenci płacili za obuwie i odzież. »

GUS: Koniunktura w grudniu 2005
23.12.2005
Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w grudniu optymistyczna, choć mniej korzystna niż w listopadzie i gorsza niż w analogicznym miesiącu dwóch ostatnich lat. Wpływają na to zarówno słabsze niż w listopadzie oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw, jak i ostrożniejsze niż przed miesiącem przewidywania dotyczące przyszłego portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej. »

XI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw
09.12.2005
XI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostało zorganizowane przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w celu umożliwienia spotkań, podczas których poruszane są najważniejsze zagadnienia polskiej małej i średniej przedsiębiorczości, przedstawiane przez najwyższej klasy specjalistów. Forum dało także możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych. »

GUS: Dynamika produkcji przemysłowej w październiku 2005r.
18.11.2005
Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu po wyeliminowaniu wpływu zmian cen (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 7,6% wyższa niż przed rokiem i o 1,3% większa w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 6,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% większym w porównaniu z wrześniem br. »

GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2005
18.11.2005
Według wstępnych danych, w październiku 2005 r., ceny produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Najbardziej podniesiono ceny w górnictwie (o 1,6%), w tym - w górnictwie rud metali - o 5,3%. okresie styczeń-październik br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,9%. O 1,7% wzrosły w tym okresie m.in. ceny skór wyprawionych i wyrobów z nich. »

GUS: Inflacja w październiku 1,6% r/r.
14.11.2005
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w październiku o 0,4% w ujęciu miesięcznym, a w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 1,6%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) »oferty
zaloguj się
reklama

oferta specjalna