oczyszczalnie ścieków garbarskich skóry świńskie skóry wyprawione ścieki garbarskie skóry galanteryjne
    Strona główna   -  O portalu   -  Kontakt   -  Reklama   -  Regulamin   -  Ludzie Portalu   -  Rejestracja  

polish leather	aniline barometr portalu
buffalo	calf skins furniture	garment skins
hides	leather	nappa Aktualności
nevada	pig skins	sheep skins shoe lining	skins	split
tanneries	tanners chemistry	tanners machines informacje branżowe
tanning	velour
kalendarium
kursy walut
przelicznik miar
linki
praca
licznik

Informacje - Ochrona środowiska i BHP

Strona: 1 | 2

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2007 roku
31.10.2006
Obwieszczeniem z dnia 4 października w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska Minister Środowiska ogłosił górne i jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2007 rok. »

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska
29.04.2006
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji organizuje cykl szkoleń adresowanych głownie dla przedsiębiorstw branży skórzanej. Szkolenia odbędą się w dniach 21-23 czerwca w Centralnym Ośrodku Informacji Statystycznej w Radomiu ul.Planty 39/45. »

Kolejna nowelizacja prawa ochrony środowiska
03.04.2006
W Dzienniku Ustaw Nr 50 p(poz. 360) opublikowano ustawę z dnia 24 lutego 2006 roku o zmianie ustwy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany wejdą w życie 29 czerwca 2006 r. »

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami
27.03.2006
Od 27 marca obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49 poz.356) »

Nowe wzory kart na potrzeby ewidencji odpadów
11.03.2006
Od 11 marca b.r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: 1) wzór karty ewidencji odpadu, 2) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 3) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 4) wzór karty przekazania odpadu, »

Zakłady o zwiększonym i duzym ryzyku
10.03.2006
Od 11 marca obowiązuje zmieniony załącznik określający "nazwy, oznaczenia numeryczne, kryteria kwalifikowania, kategorie i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku" »

Nowe wzory wykazów o korzystaniu ze środowiska
28.12.2005
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia Nr252 pod poz. 2128 ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych »

Pozwolenia na wprowadzanie ścieków do kanalizacji
03.12.2005
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wymaga, na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego. Wykaz tych substancji został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 233 poz.1988) i będzie obowiązywał od 15 grudnia b.r. »

Targi POLEKO 2005
10.11.2005
W dniach od 15 do 18 listopada w Poznaniu odbędzie się XVII edycja Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2005 »

Porozumienie w sprawie projektu REACH
10.11.2005
Chadecy i socjaliści porozumieli się w środę w Parlamencie Europejskim w sprawie kontrowersyjnego pakietu REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), regulującego funkcjonowanie przemysłu chemicznego w UE. »

BHP przy pracach z narażeniem na hałas
24.08.2005
Od 26 sierpnia obiwązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. Nr 157 poz.1318) »

Zmiany w prawie ochrony środowiska
29.07.2005
Jednym z celów ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz.954) było złagodzenie wymagań ochrony środowiska prowadzących do ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wprowadzone zmiany obejmują także m.in. zmianę przepisów dotyczących procedur oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, zmiany w zakresie naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, rezygnację z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na emisję hałasu i emisję pól elektromagnetycznych, oraz możliwość tworzenia stref przemysłowych. »

Gdzie dotrze REACH
10.06.2005
Ekolodzy i przemysł chemiczny zgadzają się, że trzeba wprowadzić system badań substancji chemicznych. Jedni i drudzy krytykują projekt rozporządzenia w tej sprawie, nad którym pracuje Parlament Europejski. Rozporządzenie ma zapewnić ochronę zdrowia ludzi i środowiska. Do tego ma służyć system Rejestracji, Ewaluacji i Autoryzacji Substancji Chemicznych (REACH). »

Wielka Brytania - dotacje dla programu odzyskiwania energii z odpadów skórzanych
04.04.2005
Ministerstwo Handlu i Przemysłu Wielkiej Brytanii ogłosiło przekazanie dotacji w wysokości 2 mln funtów na cel projektu odzysku energii z odpadów skórzanych »

Koniec amortyzowanego obuwia?
31.03.2005
Komisarz UE ds. środowiska, Margot Wallstrom poinformowała o krokach Unii w celu redukcji emisji gazów fluorkowych mających wpływ na globalne ocieplenie klimatu. »oferty
zaloguj się
reklama

oferta specjalna