oczyszczalnie ścieków garbarskich skóry świńskie skóry wyprawione ścieki garbarskie skóry galanteryjne
    Strona główna   -  O portalu   -  Kontakt   -  Reklama   -  Regulamin   -  Ludzie Portalu   -  Rejestracja  

polish leather	aniline barometr portalu
buffalo	calf skins furniture	garment skins
hides	leather	nappa Aktualności
nevada	pig skins	sheep skins shoe lining	skins	split
tanneries	tanners chemistry	tanners machines informacje branżowe
tanning	velour
kalendarium
kursy walut
przelicznik miar
linki
praca
licznik

Informacje - Finanse

Strona: 1 | 2

SPO WKP Dotacje na innowacyjne inwestycje
11.11.2006
Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji. W ramach poddziałania do wykorzystania pozostało 680 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie przyznane firmom wykorzystującym nowoczesne technologie. Funduszy starczy dla około 600 projektów inwestycyjnych. Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 tys. PLN. »

NBP: Obniżka stóp procentowych
01.03.2006
W dniach 27-28 lutego odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. procdo poziomu: stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej; stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej; stopa depozytowa 2,50% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 4,25% w skali rocznej. Uchwała RPP wchodzi w życie 1 marca 2006 »

PHARE 2003 - Dodatkowe terminy składania wniosków
28.12.2005
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dodatkowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach edycji PHARE 2003 SSG do: Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw, Programu Rozwoju Przedsiębiorstw i Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych »

Mniej formalności przy wnioskach w ramach SPO WKP
09.12.2005
Docelowo chcemy dać pełny kredyt zaufania przedsiębiorcom składającym wnioski - zapowiedział Piotr Woźniak, minister gospodarki podczas konferencji prasowej poświęconej usprawnieniom w procesie oceny projektów inwestycyjnych w ramach Działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Konferencja odbyła się 8 grudnia br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w Warszawie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, PARP oraz organizacji przedsiębiorców. »

NBP: Obniżka stóp procentowych
01.09.2005
W dniach 30-31 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., z wyjątkiem stopy redyskonta weksli, która obniżona została o 0,50 pkt. proc., do poziomu: stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej; stopa lombardowa 6,00% w skali rocznej; stopa depozytowa 3,00% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 4,75% w skali rocznej. oraz utrzymać łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. Uchwała RPP wchodzi w życie 1 września 2005 r. »

Nowe wysokości stóp procentowych NBP
28.07.2005
W dniach 26-27 lipca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: -stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej; -stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej; -stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej; -stopa redyskonta weksli 5,25% w skali rocznej. oraz utrzymać łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. Uchwała RPP wchodzi w życie 28 lipca 2005 r. »

PARP: Zaproszenie do składania wniosków o udzielenia wsparcia w ramach Phare 2003 - Rozwój i modern. przedsięb. w oparciu o nowe technologie - Wsparcie na inwestycje,
18.07.2005
Celem Programu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w podnoszeniu konkurencyjności i zdolności wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji i usług. W ramach realizacji projektów będą mogły być dofinansowane następujący kategorie wydatków: 1) Zakup nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, 2) Zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 3) Zakup nowych urządzeń biurowych oraz wyposażenia biurowego, 4) Koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych, w tym oprogramowania komputerowego oraz patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy know-how, 5) Transport, instalacja i uruchomienie ww. środków trwałych (nie więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu). »

PARP: Zaproszenie do składania wniosków o udzielenia wsparcia w ramach Phare 2003 - Ścieżki od innowacji do biznesu - Wsparcie na inwestycje,
18.07.2005
Celem Programu jest wzmocnienie sektora produkcji i usług poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw działających w oparciu o rozwiązania innowacyjne oraz wzrost udziału sektora MSP w lokalnych gospodarkach. Dofinansowaniu będą mogły podlegać: - koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, - koszty nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, - koszty zakupu nowych urządzeń oraz wyposażenia biurowego - koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w tym koszty zakupu patentu, licencji, nieopatentowanej wiedzy know-how, - koszty innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wymienionego sprzętu (do 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych). »

PARP: Zaproszenie do składania wniosków o udzielenia wsparcia w ramach Phare 2003 - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
18.07.2005
Celem strategicznym programu jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności gospodarczej i społecznej województw dzięki restrukturyzacji i zróżnicowaniu gospodarki na poziomie poszczególnych regionów, a także stworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych jest przeznaczony na udzielanie pomocy przedsiębiorcom w umocnieniu ich pozycji na rynku poprzez współfinansowanie inwestycji zmierzających do rozbudowy przedsiębiorstwa lub dokonywaniu w przedsiębiorstwie zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację a także poprzez inwestycje w wartości niematerialne i prawne. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek. Współfinansowanie każdego projektu nie może być mniejsze niż 2 000,00 EUR, przy czym suma całego wsparcia przyznanego jednemu Wnioskodawcy nie może przekroczyć 50 000,00 EUR. »

Wspieranie innowacyjności
26.01.2005
Projekt nowej ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej przewiduje wiele rozwiązań organizacyjnych, finansowych i podatkowych, które mają zachęcić sektor prywatny do inwestowania pieniędzy w badania innowacyjne. Krzysztof Krystowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy przedstawił 10 stycznia 2005 r. na konferencji "Polskie Platformy Technologiczne" najważniejsze aspekty ww. ustawy. »

Wsparcie na gwarancje i poręczenia ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych
26.01.2005
Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o możliwości uzyskania wsparcia na gwarancje i poręczenia ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych. »

Przyjmowanie wniosków do działania 2.4 SPO WKP
08.01.2005
Ministerstwo Środowiska poinformowało, że wnioski o dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej do działania 2.4. SPO WKP "wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw w zakresie wymogów ochrony środowiska" będa przyjmowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 17 stycznia do 18 marca 2005 r. »

Unijne środki na zakup doradztwa
21.12.2004
Prawie 700 małych i średnich firm złożyło w pierwszym terminie wnioski o sfinansowanie z unijnych funduszy zakupu usług doradztwa specjalistycznego »

PHARE 2000 - podsumowanie
21.12.2004
14 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca realizację Programu PHARE 2000. Na przełomie września i października 2004 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dokonała ostatnich płatności na konta beneficjentów programu PHARE 2000. »

Pomoc przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą oraz w wyjazdowych misjach gospodarczych
03.08.2004
Od 2 sierpnia 2004r. można składać wnioski o udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą, oraz w wyjazdowych misjach gospodarczych (poddziałanie 2.2.2 SPO WKP) »oferty
zaloguj się
reklama

oferta specjalna