oczyszczalnie ścieków garbarskich skóry świńskie skóry wyprawione ścieki garbarskie skóry galanteryjne
    Strona główna   -  O portalu   -  Kontakt   -  Reklama   -  Regulamin   -  Ludzie Portalu   -  Rejestracja  

polish leather	aniline barometr portalu
buffalo	calf skins furniture	garment skins
hides	leather	nappa Aktualności
nevada	pig skins	sheep skins shoe lining	skins	split
tanneries	tanners chemistry	tanners machines informacje branżowe
tanning	velour
kalendarium
kursy walut
przelicznik miar
linki
praca
licznik

Regulamin_pl

REGULAMIN PORTALU POLISHLEATHER.BIZ
 1. Portal internetowy polishleather.biz jest internetową platformą informacyjną, handlową i marketingową polskich producentów skóry i wyrobów ze skóry oraz organizacji z nimi współpracujących.
 2. Portal polishleather.biz prowadzony jest przez firmę GALEJA Technika i Technologia  z siedzibą w Pogórzu 58, 43-30 Skoczów.
 3. Użytkownikiem Portalu polishleather.biz  jest każda osoba odwiedzająca strony lub korzystająca z jakichkolwiek usług Portalu.
 4. Zarejestrowanym użytkownikiem Portalu polishleather.biz jest osoba fizyczna, lub prawna, która wypełni formularz rejestracyjny i opłaci opłatę rejestracyjną.
 5. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawieranych w ich wyniku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Portal polishleather.biz nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dokonania transakcji.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie serwisów Portalu polishleather.biz do upowszechniania  materiałów i treści chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie, sprzecznych z tym prawem, nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej, czy etnicznej,  materiałów naruszających dobre imię osób trzecich, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne, oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 7. Portal polishleather.biz nie może zagwarantować, że wszystkie informacje i materiały publikowane na stronach Portalu będą właściwie wykorzystywane.
 8. Portal polishleather.biz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bądź szkody  spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, sposobem w jaki będą wykorzystywane wizytówki elektroniczne, czy ogłoszenia, treściami i inną zawartością wiadomości przesyłanych na konta użytkowników przez innych użytkowników Portalu polishleather.biz, skutkami wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie, przerwami w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Portalu polishleather.biz, a w szczególności z przyczyn technicznych takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz ze względu na zadziałanie siły wyższej, utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z korzystania z zasobów Portalu polishleather.biz.
 9. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika, Portal polishleather.biz może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały (oferty firm, ogłoszenia).
 10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) przez GALEJA Technika i Technologia. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 11. Korzystanie z Portalu polishleather.biz wiąże się z równoczesną akceptacją Regulaminu wraz ze wszystkimi jego postanowieniami. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do stosowania treści Regulaminu i nie będzie rościł żadnych pretensji, ani roszczeń wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu
 12. Portal polishleather.biz zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.
 13. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Portalu polishleather.biz oraz uwagi co do Regulaminu należy kierować na adres: biuro@polishleather.biz

                                                        Administracja Portalu Polishleather.biz

_pl


oferty
zaloguj się
reklama

oferta specjalna